Saskia Griepink


Temporary Art

Traces of an unknown World
Saskia

Blooming

140x110x55 cm

Saskia

Blooming

140x110x55 cm

Saskia

Blooming

140x110x55 cm
Saskia

Insecttraces

100x100x60 cm

Saskia

Insecttraces

100x100x60 cm

Saskia

Expons

110x110x40 cm
Saskia

Comfort

25x21x20 cm

Saskia

Life

35x22x21 cm

Saskia

No Beans

15x13x2 cm
Saskia

Traces

60x48x38 cm

Saskia

Bubble

17x16x6 cm

Saskia

Hidden Traces

150x190x90 cm
Saskia

Unknown Earth

185x200x150 cm

Saskia

Bones from the back

110x35x40 cm

Saskia

Bones

19x11x0,5 cm
Me

Over Saskia

Mijn werk bestaat uit collages, schilderijen en tekeningen van een denkbeeldige organische wereld.
Met mijn neus op de grond fotografeer ik kleine plantjes, schimmels en beestjes.
Regelmatig kijk ik door een microscoop naar de kleinste natuur. Tevens verzamel ik beeldmateriaal uit bestaande lectuur en oude encyclopedie├źn.
Hierbij onderzoek ik de relatie tussen vorm en textuur in verschillende levensvormen. Door beeldmateriaal opnieuw te componeren ontstaan er geheel nieuwe organismen.

Ik volgde mijn studie tekenen en vrije schilderkunst en behaalde mijn diploma tot autonoom beeldend kunstenaar
aan de Constantijn Huygens Academie voor Beeldende Kunst in Kampen.
Jaren later studeerde ik nogmaals aan Artez Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle, waar ik mijn diploma behaalde in ruimtelijke vormgeving en kunsteducatie.

My work consists of collages, paintings and drawings of an imaginary organic world.
With my nose on the ground, I photograph small plants, fungi and critters.
I regularly look at the smallest nature through a microscope. I also collect visual material from existing literature and old encyclopedias.
Hereby I investigate the relationship between shape and texture in different life forms. Recomposing visual material creates entirely new organisms.

I studied drawing and free painting and obtained my diploma as an autonomous visual artist at the Constantijn Huygens Academy of Visual Arts in Kampen.
Years later I studied again at Artez School of the Arts in Zwolle, where I obtained my diploma in spatial design and art education.
Contact

Saskia Griepink Beeldende Kunst & Educatie
Atelier: in Tubbergen en Hengelo
06-28963982